Tải Phim 13 Giờ: Lính Ngầm Benghazi

Download phim 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi (2016‏)

13 Giờ: Lính Ngầm Benghazi, 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi (2016) : Bộ phim được xây dựng dựa trên cuốn sách năm 2013 có tên "13 Hours" của tác giả Mitchell Zuckoff. Câu chuyện trong phim kể về ... [Xem thêm]