Thám Tử Đọc Tâm - Tập 12

He is Psychometric / That Psychometric Guy

Phim Thám Tử Đọc Tâm  -  He is Psychometric kể về câu chuyện của  Lee Ahn (Jin Young) có khả năng tâm lý học đặc biệt. [Xem thêm]

x Quảng cáo