Vòng Xoay Vận Mệnh - Tập 09

Lovely Horribly

Một người đàn ông và một người phụ nữ bị ràng buộc bởi một số phận bất thường: hạnh phúc của một người luôn dẫn đến bất hạnh của người kia. Cả hai bắt đầu viết một vở kịch cùng nhau, và các sự ... [Xem thêm]

x Quảng cáo