PC Top Banner
 Top Banner  Top Banner

Tải Phim Người Khổng Lồ Xanh Phi Thường

Download phim The Incredible Hulk (2008‏)

Người Khổng Lồ Xanh Phi Thường, The Incredible Hulk (2008) Bộ phim Người Khổng Lồ Xanh Phi Thường kể về nhà khoa học Bruce Banner sau nhiều năm bị biến thành kẻ nửa người nửa quái vật The Hulk, nhà khoa học Bruce Banner ... [Xem thêm]