Danh Sách Tập Phim

10000 Năm Trước Công Nguyên - Tập Full

10000 BC

Phim 10000 Năm Trước Công Nguyên có nội dung như sau: Bắt đầu tại một bộ tộc người nguyên thủy có tên Yagahl. Bộ tộc này nổi tiếng với nghề săn voi ma mút làm thực phẩm. Một thợ săn trẻ ... [Xem thêm]